Glömt lösenord
GDPR

 

Den 25 maj 2018 träder GDPR, General Data Protection Regulation i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter Personuppgiftslagen, PUL, och kompletteras även med nationella regler.

 

Personuppgiftsansvarig på Expenser Förvaltning AB, Fastighets AB Humlan i Årjäng, Peloba AB samt Signalförrådet AB är Expenser Förvaltning AB.

 

De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär bla. att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna. Behandlingen av personuppgifter får bara ske i samtycke och underlaget får bara användas till det som individen givit samtycke till. Du lämnar samtycke hos oss genom att acceptera våra hyresavtal samt vid ansökan av lägenhet/lokal etc. För dig som fysisk person innebär GDPR strängare reglering och att du får bättre kontroll över dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och även få ett registerutdrag för vilka personuppgifter som lagras hos oss, kostnadsfritt en gång per år. Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Rätten för registerutdrag gäller inte vid kameraövervakning.  

 

Expenser Förvaltning AB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan, samt att skapa en intresseprofil. Din profil används för att vi på enklaste sätt ska kunna erbjuda dig rätt boende direkt. Som hyresgäst hos oss behandlas dina personuppgifter i vårt administrativa datorprogram Real för exempelvis hyresavisering och hyresförhandlingar men också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information. När du väljer att avregistrera din intresseanmälan eller flyttar från oss gallras dina personuppgifter bort från våra system inom tre månader. Summerat behandlas dina personuppgifter hos oss när bostad söks, när hyresförhållandet börjar, pågår och tre månader efter det avslutas. Undantag kan finnas t ex vid hyresskuld eller annan tvist när hyresförhållandet avslutats.

 

I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I dessa fall undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part samt att vi säkerställer att personuppgifterna behand