Glömt lösenord
GDPR

 

Den 25 maj 2018 träder GDPR, General Data Protection Regulation i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter Personuppgiftslagen, PUL, och kompletteras även med nationella regler.

 

Personuppgiftsansvarig på Expenser Förvaltning AB, Fastighets AB Humlan i Årjäng, Peloba AB samt Signalförrådet AB är Expenser Förvaltning AB.

 

De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär bla. att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna. Behandlingen av personuppgifter får bara ske i samtycke och underlaget får bara användas till det som individen givit samtycke till. Du lämnar samtycke hos oss genom att acceptera våra hyresavtal samt vid ansökan av lägenhet/lokal etc. För dig som fysisk person innebär GDPR strängare reglering och att du får bättre kontroll över dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och även få ett registerutdrag för vilka personuppgifter som lagras hos oss, kostnadsfritt en gång per år. Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Rätten för registerutdrag gäller inte vid kameraövervakning.  

 

Expenser Förvaltning AB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan, samt att skapa en intresseprofil. Din profil används för att vi på enklaste sätt ska kunna erbjuda dig rätt boende direkt. Som hyresgäst hos oss behandlas dina personuppgifter i vårt administrativa datorprogram Real för exempelvis hyresavisering och hyresförhandlingar men också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information. När du väljer att avregistrera din intresseanmälan eller flyttar från oss gallras dina personuppgifter bort från våra system inom tre månader. Summerat behandlas dina personuppgifter hos oss när bostad söks, när hyresförhållandet börjar, pågår och tre månader efter det avslutas. Undantag kan finnas t ex vid hyresskuld eller annan tvist när hyresförhållandet avslutats.

 

I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I dessa fall undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part samt att vi säkerställer att personuppgifterna behand

 

GDPR

Den 25 maj 2018 träder GDPR, General Data Protection Regulation i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter Personuppgiftslagen, PUL, och kompletteras även med nationella regler.

Personuppgiftsansvarig på Expenser Förvaltning AB, Fastighets AB Humlan i Årjäng, Peloba AB samt Signalförrådet AB är Expenser Förvaltning AB.

De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär bla. att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna. Behandlingen av personuppgifter får bara ske i samtycke och underlaget får bara användas till det som individen givit samtycke till. Du lämnar samtycke hos oss genom att acceptera våra hyresavtal samt vid ansökan av lägenhet/lokal etc. För dig som fysisk person innebär GDPR strängare reglering och att du får bättre kontroll över dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och även få ett registerutdrag för vilka personuppgifter som lagras hos oss, kostnadsfritt en gång per år. Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Rätten för registerutdrag gäller inte vid kameraövervakning.  

Expenser Förvaltning AB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan, samt att skapa en intresseprofil. Din profil används för att vi på enklaste sätt ska kunna erbjuda dig rätt boende direkt. Som hyresgäst hos oss behandlas dina personuppgifter i vårt administrativa datorprogram Real för exempelvis hyresavisering och hyresförhandlingar men också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information. När du väljer att avregistrera din intresseanmälan eller flyttar från oss gallras dina personuppgifter bort från våra system inom tre månader. Summerat behandlas dina personuppgifter hos oss när bostad söks, när hyresförhållandet börjar, pågår och tre månader efter det avslutas. Undantag kan finnas t ex vid hyresskuld eller annan tvist när hyresförhållandet avslutats.

I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I dessa fall undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part samt att vi säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vid användning av passagesystem och kameraövervakning ges tydlig information om detta genom skyltning. Registrerat och inspelat material används endast för avsett syfte och genomgång av materialet sker endast när en allvarlig händelse har inträffat.

Kameraövervakning sker endast inom de fastigheter och de delar av fastigheterna som varit utsatta för brottslig verksamhet ex. inbrott, narkotikahandel mm.

Syftet med övervakningen är endast att öka tryggheten för hyresgästerna samt att förebygga och bevisa brott. Filmmaterialet lagras maximalt i en månad och raderas löpande. I de fall delar av materialet lämnas till tredje part sker detta för att otillåten verksamhet har upptäkts och mottagare är svenskt rättsväsende, Polis och liknande organisation eller myndighet.

Personer som tror sig ha blivit filmade har möjlighet att begära att dessa filmer ska raderas. Begäran sker skriftligen via mail. Det berörda materialet kommer att raderas om det inte innehåller någon form av material som tyder på otillåten verksamhet i fastigheten, materialet kan då i stället delas med tredje part enligt ovan.

Det finns alltid en möjlighet att kontakta Datainspektionen om man har frågor eller klagomål kring övervakningen.

Hyresvärden är enligt lag inte skyldig att övervaka via kamera. Valet att ändå göra så är en intresseavvägning och vi ser att säkerheten för hyresgästerna och deras tillhörigheter väger tyngre än att inte övervaka de delar av fastigheterna där det förekommer otillåten verksamhet.

Mottagare av uppgifterna är Expenser Förvaltning AB. Uppgifterna överförs aldrig till tredje land via oss och används heller inte för någon typ av automatiskt beslutsfattande.

Ljud spelas inte in.